Technologie

Hieronder volgt een greep uit de standaarden die met name relevant zijn binnen de context van de e-overheid. Arpha heeft ruime ervaring met het toepassen van deze standaarden in de praktijk. Ook de technologiekeuzes die Arpha gemaakt heeft worden hieronder toegelicht.

Over standaarden

De voordelen van standaarden zijn evident, helaas is het vaak zo dat standaardpakketten niet aan strenge eisen voldoen en moeilijk aansluiten bij de praktijk. Er is diepgaande kennis nodig om issues bij systeemintegraties, veiligheidsinstellingen en implementaties te tackelen. De professionals bij Arpha kennen de klappen van de zweep en valkuilen bij 'standaard' koppelvlakimplementaties. Hier ligt een deel van onze meerwaarde. Laat ons u helpen met onze kennis van zaken!

SAML2.0

php

Security Assertion Markup Language is een op XML gebaseerde standaard voor het uitwisselen van authenticatie- en autorisatiegegevens tussen verschillende domeinen. SAML2.0 wordt onder andere ingezet bij DigiD, DigiD Machtigen, Idensys en eHerkenning.

ebXML - ebMS

php

Electronic Business using eXtensible Markup Language is een familie van XML-gebaseerde standaarden gericht op het faciliteren van een open XML-gebaseerde infrastructuur die het mogelijk maakt wereldwijd elektronische bedrijfsinformatie op een interoperabele, veilige en consistente manier uit te wisselen. ebXML en met name de Message Service Specification (ebMS) is een belangrijk onderdeel van Digikoppeling.

Digikoppeling

php

Digikoppeling is een belangrijke bouwsteen binnen de e-overheid. Het is een set van standaarden voor elektronisch berichtenverkeer tussen (overheids)organisaties. Digikoppeling richt zich uitsluitend op de logistieke laag. Anders gezegd Digikoppeling heeft geen boodschap aan de boodschap.

 

Digikoppeling maakt berichtenuitwisseling mogelijk op basis van de ebXML/ebMS en WUS families van standaarden. Digikoppeling wordt bij veel e-overheidsvoorzieningen ingezet, zoals Digipoort, MijnOverheid (Berichtenbox, Lopende zaken en Persoonlijke gegevens), Digimelding en Digilevering.

PKIoverheid

php

Public Key Infrastructure is een systeem waarmee uitgiften en beheer van digitale certificaten kan worden gerealiseerd. De Nederlandse overheid heeft een eigen PKI-infrastructuur genaamd PKIoverheid. Het vormt het fundament voor veilig en betrouwbaar zaken doen voor alle spelers in de e-overheidketen: van burger, overheden tot bedrijven. Een PKIoverheid-certificaat kan gebruikt worden voor versleuteling en ondertekening van bestanden of netwerkverkeer, maar ook voor authenticatie en autorisatie van systemen of personen.

XBRL/SBR

php

eXtensible Business Reporting Language is een XML gebaseerde internationale open standaard om financiële gegevens uit te wisselen tussen verschillende systemen. De Nederlandse Taxonomie (een gegevenswoordenboek in XBRL-formaat) beschrijft definities van gegevens die nodig zijn voor het samenstellen van rapportages, gebaseerd op wetten en regels ten aanzien van jaarrekeningen, belastingaangiften en statistiek-verplichtingen.

 

Deze Nederlandse Taxonomie is onderdeel van het SBR-programma van de overheid. Overheidsorganisaties zoals de Belastingdienst, Kamer van Koophandel en het CBS, maar ook de grootbanken zijn bij het SBR aangesloten. Het SBR heeft als doel om administratieve lasten voor het bedrijfsleven te verlichten. Om financiële gegevens in XBRL-formaat aan overheidsorganisaties te leveren dient gekoppeld te worden met Digipoort.

PHP

php

PHP is een server-side scripttaal en is vergelijkbaar met Perl, Python en Ruby. Qua syntaxis lijkt PHP het meest op C. In tegenstelling tot C is het in PHP (met name PHP5) mogelijk objectgeoriënteerd te programmeren, net als in bijvoorbeeld Java, C++ en C#. PHP is opensourcesoftware, het is zeer populair, makkelijk te leren en er is een brede ondersteuning aanwezig op het internet. Enorme internetapplicaties zoals Facebook zijn in PHP geschreven, het is dus een volwassen en veelzijdige programmeertaal. Arpha kiest vaak PHP voor haar producten, dit zorgt er onder andere voor dat onze oplossingen eenvoudig integreren in bestaande webplatformen.

Python

php

Python is ontwikkeld met het oog op leesbare code. Hieruit vloeit haar "zuivere" stijl voort. Met weinig woorden kan men veel zeggen. Dit uit zich op verschillende manieren. Structuur wordt aangebracht door indentatie, of regelinspringing in plaats van bijvoorbeeld accolades uit C-achtige talen. Als we bij Arpha niet voor PHP kiezen, gaan we voor Python. Het web-framework Django dat Arpha gebruikt is een zeer populair en goed gedocumenteerd web-framework geschreven in Python. Het framework beveiligd tegen XSS- en CSRF-attacks, daarnaast heeft het een geweldige ORM-interface waardoor SQL-injecties bijna niet mogelijk zijn.

De Digistekker van Arpha biedt ondersteuning voor een veelheid aan (transport)protocollen waaronder Digikoppeling https://t.co/mL7mgLa6Xb

Arpha Arpha